Recruiten: een vak apart, werkt een RPO dan succesvol?

In de wereld van recruiting zijn veel specialisten die goed kunnen aangeven wat wel en niet werkt. Zo heb je de recruitment trainer en is het de afgelopen jaren steeds meer zichtbaar dat het een vak op zich is. Zo ontstond bij onze organisatie de vraag of het wel handig is om dit op een […]

Begin klein, vanuit de waarden van je organisatie

Het is belangrijk als organisatie uit te dragen waar je voor staat. Wat onderscheidt jouw organisatie van de andere? Waarom zouden medewerkers graag bij je willen en blijven werken? Het helpt om hierbij waarden te formuleren die het onderscheidend vermogen van de organisatie vertegenwoordigen.  Deze waarden vormen de basis voor alle beslissingen maar zeker ook […]